BACAK ESTETİK OPERASYONLARI

0781a2_cfd35086db964a55906e0b339cbcb0e6Bacak estetiği dizüstü ve dizaltı bölümler olarak ayrı ayrı inceyebiliriz. Kalın ve yağlı bacaklarda, çapraz bacaklarda ve ince bacaklarda uygulanmaktadır. Bu tür sorunlar daha çok genetik kaynaklı oldukları için dışardan mudahele olmadığı sürece düzelme meydana gelmemektedir.Bacak bölgesinde meydana gelen problemlerin çözümü için uyluk (üst bacak) germe, bacak implantı (calf implant), yağ alma (liposuction) ve yağ enjeksiyonu gibi yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin herbiri tek başına yeterli olduğu gibi bir kaç yöntem aynı anda da kullanılabilir.

bacak estetiği işlemleri

uyluk germe (thigh lift) : vücudumuzda kalça ile diz arasında kalan bölüm uyluk olarak adlandırılır.

diz üstü ve diz altı alanlara liposuction

diz estetiği

ayak bileği estetiği

dizaltı bacak dolgunlaştırma

calf (baldır) protezi

calf (baldır) yağ dolgusu

liposuction ve uyluk germe (bacak germe, thigh lift)

Genç kişilerin ve aşırı kilo alma hikayesi olmayanların bacaklarındaki estetik olmayan görüntü bozuklukları için genelde liposuction yeterlidir. Bu tip hastalarda genelde kalca, basen, ve iç bölümde yağ fazlalığı şikayeti vardır. Coğunlukla lazer lipoliz benzeri bir uygulama yeterlidir.

Ancak yaşlı veya uzun süre aşırı kilolu olup çok miktarda kilo vermiş hastalardaki ileri düzeydeki bozukluklar için tek başına germe veya germe ve liposuction birlikte uygulanabilir. Önceden yapılacak liposuction uygulanması germe ameliyatının boyutunu azaltabilir.

uyluk germe (Thigh lift, bacak germe)

Uyluk germe ameliyatı sarkmaya neden olan fazla dokuların çıkarılması ve dokuların yatay veya dikey düzlemde gerilmesi esasına dayanır. Hastaların gerçekçi beklentilerinin olması ve cerrahinin risklerini ve olumsuzluklarını, izlerin yerleşimini, yara iyileşmesinin herkeste aynı olmadığını ve izlerin belirgin olabileceğini anlamış olması gerekmektedir.

yatay veya dikey iz ile germe

Uyluk iç yüzü, basenler ve diz iç kısmındaki bölgesel fazlalıklar için liposuction yeterlidir. Ancak ileri düzeyde sarkma olan kişilerde uyluk iç veya dış yüzüne0781a2_a7afa40f67794663b4811bc5537dfdb4 bacak germe ameliyatı yapılabilir. Eğer sarkma ile birlikte bölgesel yağ fazlalığı da mevcut ise destek için fazla derinin çıkarılmasına ek olarak liposuction yapılır. Uyluk iç yüzünün gerilmesinde yatay izler kasıkta, bacak içinde ve kalçanın altındaki kıvrımda gizlenir. Yukarı yönlü germe işlemi ile iç uyluktaki sarkmaya sebep olan deri yukarı doğru gerilerek fazla deri atılır.

tüm uyluk bölgesinde gevşeklik

Tüm uyluk bölgesini ilgilendiren gevşeklik ve sarkma varsa sadece uyluk iç bölümünü yukarı germek yetersiz olacaktır. Bu gibi durumlarda uyluk iç bölümüne kasiktan dize kadar uzanabilen kesi ile tüm uyluk çevresel olarak gerilir. Çok faydalı ve değerli bir ameliyattır. Uygun şekilde yapıldığında sonuçları çok yüz güldürücüdür. Yürümeye ve harekete engel değildir. Ertesi gün günlük hayata dönülebilir. 1 ay aktif spor izin verilmez. İzler genellikle 1 yıl gibi bir sürede oldukça azalır. İstenirse üzerlerine dövme yapılarak görünmez hale getirilirler.

Bazen her iki yönde de germe yapmak gerekebilir.

diz bölgesi

Diz bölgesi genellikle liposuction veya lazer yardımlı liposuction işlemleri ile yeterli derecede toparlanır. Burada önem verilen nokta kadın diz yapısının narinliğini ve güzelliğini ortaya cıkartmaktır. Diz içi ve diz dışı alanlara yağ alma ile inceltme yapılır. Diz kapağı ortaya çıkartılır.

dizaltı bacak bölgesi, kalın bacak

Dizaltı bacak bölgesi ayak bileği ile diz arasında kalan kalandır. Bu bölgede kalınlık ve inceliğe bağlı sorunlar görülür. Bazen yapısal olarak kadınlarda bu bölge kalın olabilir. Kalınlık kısmen kemik kas yapısından kaynaklansa da yine de yağ kalınlığı önemli yer tutar. Yapılacak yağ alma / liposuction veya lazer lipoliz operasyonları ile bacaklarda ciddi incelme sağlanabilir. Bu bölgenin lazer lipoliz veya liposuction uygulamaları genellikle rahattır ve sorunsuz geçer. Operasyon sonrası ayaklarda hafif ödem oluşabilir. Geçicidir. Yaklaşık 3 ay sonra istenilen sonuç ortaya çıkar. Hasta daha ince ve kibar bacaklara kavuşmuş olur.

dizaltı bacak bölgesi, baldır, zayıf ve eğri bacak

Bu bölgenin ilginç bir sorun da istenilenden daha zayıf olabilmesidir. Gereğinden fazla zayıf ve kemikli diz altı bölgesi eğri bacak görüntüsüne neden olur. Bu sorun tüm bacak yapısının düzgünlüğünü ve güzelligini etkiler. Diz üstü bölümünde sorun olmamasına rağmen etek giyildiğinde sanki tüm bacakta eğrilik varmış gibi bir algıya sebep olur.  Yeterli miktarda yağ edebilecegimiz hastalarımızda basit bir yağ dolgusu ile alt bacak düzeltilebilir. BIr başka yöntem de calf (baldır) protezi uygulamasıdır. Eğer yeterli yağ alma imkanımız yoksa basitçe diz arkasından girilerek bacak arkasına dolgunlaştırıcı protez yerleştirilir.  Sorunsuz ve hızlı ameliyatlardır. Iyileşme süreçleri hızlidır. Hemen ertesi gün rutin hayata dönmek mümkündür.

ayak bileği estetiği

Ayak bileği ile ilgili sorun genellikle, ayak bileğinin arzulanandan daha kalın olmasıdır. Kalın ayak bileği tercih edilmeyen bir özelliktir. Yapısal kemik yapı kalınlığının yanında genellikle yağ toplanması da olabilmektedir. Ayak bileği çevresine lazer lipoliz ve liposuction işlemleri ile şekillendirme ve inceltme yapılabilmektedir.