MEME ESTETİĞİ

Meme Dokusu

Meme estetiği konusuna geçmeden önce kaba bir meme dokusu tanımı yapalım. Erkek ve kadın bedeninde göğüs kafesi (torax) üzerinde ön yüzde sağ ve sol tarafta yerleşim gösterir . Kadınlarda meme dokusu fonksiyon itibari ile aslında bir salgı bezi olarak görev görür ve kadın hormonlarının değişimlerine yanıt verir. Ergenlik döneminde, menstrual siklus dönemlerinde, gebelik – emzirme dönemlerinde ve menapoz sonrası dönemde görünümleri farklı olabilir. Hatta bunun en belirgin örneğini kadınlar adet dönemlerinde memelerinin şiştiğini ve dolgunlaştığını fark ederek bizzat yaşarlar. Benzer şekilde emzirme dönemlerinde de meme dokusunun içi süt denilen besleyici salgı sıvısı ile dolarak meme hacminde artış görülür. Aynı zamanda meme başı bölgesi dediğimiz kahverengi deri alanı (nipple areola complex – NAC) ve meme başı (nipple) bu dönemlerde koyu renk değişimi gösterebilir.

meme-kucultme-4_d

Peki bu meme dokusu nerededir?

Meme dokusu göğüs kafesi ön yüzünde yer alır. Her iki tarafta da göğüs kafesini oluşturan kaburga kemikleri, bunların üzerinde büyük göğüs kası (m.pectoralis major) ve tüm bunları saran zar yapı (fascia) vardır. İşte tüm bu yapı ve en üst tabakada yer alan deri arasında meme dokusu uzanmıştır. Dışarıdan bakıldığında vücuttan ayrı bir şişkinlik olarak yerini belli eder. Süt salgısı yapan meme bezinin tüm salgı kanalları deriye yaklaştıkça yüzeyelleşerek ve birleşerek meme başı bölgesi ve meme başından dışarıya ağızlaşır. Bu bölge deri üzerinde kahverengi – pembemsi renk değişimine uğramıştır. En orta kısmında meme başı (nipple) denilen emzik benzeri bir çıkıntılı oluşum vardır. İşte tüm bu yapı kadın memesinin oluşturur. Bu yapının tüm elemanlarının hacimleri, memenin büyüklüğü, küçüklüğü ve sarkıklığını belirler.

Tüm bu bilgiler ışığında

Diyebiliriz ki çok büyük memelerde fazla meme dokusu ile beraber fazla deri ve büyük meme başı da vardır. Tersi olacak şekilde çok küçük memelerde küçük meme dokusu, az veya yetersiz meme derisi zarfı ve küçük meme başı alanı vardır. Bunların uyumsuzluğu durumunda ; örneğin fazla meme derisi ve az meme dokusu varlığında memenin görünümü için “sarkık, gevşek” gibi tanımlamalar kullanılır.

Meme Estetiği

Meme yapısının bu fonksiyonel özelliklerinin yanında bir başka çok önemli bir özelliği daha vardır ki o da bizim burada asıl tartışma konumuzu oluşturur. Nedir bu diye soracak olursak; yanıtı birçoğumuz tarafından hemen verilecektir. Bu yanıt memenin vücut güzelliğine olan bütünleyici katkısıdır. Meme yapısının estetik açıdan görünüm özellikleri, eksikliklerive bunların cerrahi olarak düzeltimi ESTETİK CERRAHİ dalının önemli bir alanıdır. Bundan sonraki anlatımımızı, memenin bu estetik sorunlarını küçük meme, büyük meme ve sarkık meme olarak ayırarak devam edeceğizmeme-buyutme

Meme Estetiği ve Küçük Meme – Büyük Meme

Küçük meme nedir ? Meme ne kadar olmalıdır ? Meme boyutları ne kadar olursa küçük, ne kadar olursa büyük olarak tanımlanır ?

Evet, bu soruların cevaplarını vermek gerçekten zordur. Küçüklük ve büyüklüğü gerçek matematiksel karşılığı yoktur. Aslında böyle bir kalıp yaratmaya gerek de yoktur. Burada bu değerlendirmeler kişiye özgü kararlar haline dönüşmektedir. Birinin küçük bulduğu meme hacmi, bir başkası için oldukça yeterli olabilir. Veya birisinin büyük dediği bir meme hacmi için bir başkası küçük diyebilir. Bunun yanında daha büyüğünü isteme arzusu da bir kenarda durmaktadır. Memeyi küçülterek veya büyüterek fonksiyonuna olumlu katkı yapamayız. Dolayısıyla kararlar tamamen estetik ve görsel istekler etrafında şekillenmektedir. Peki büyük memeliler neden mutsuz? Genellikle fazlaca büyüklük sarkıklık  ile beraberdir. Demek ki esas istenilen dik ve dolgun memelerdir.

“Meme sarkıklığı” ve meme estetiği

Sarkıklık ise küçüklük ve büyüklük gibi göreceli bir tanım değildir. Memenin sarkık olduğunu söyleyebilmek için gerçek ölçülebilir tanımlamalar vardır. Ancak burada da yalancı sarkıklık ve gerçek cerrahi sarkıklık gibi tanımlar işin içene girmektedir. Bu konu meme estetiği içerisinde “memenin sarkıklığı ve düzeltimi ” başlığı altında ayrıntıları ile incelenecektir.

Meme için küçüklük ve büyüklük tanımlarını tam olarak yapamıyorsak ve kişilere özgü istekler belirleyici rol oynuyorsa biz de meme estetiği için yapılacak cerrahi ameliyata göre sınıflandırma yaparız. Sonuçta memenin ameliyatlarını aşağıdaki gibi ayırabiliriz:

*meme büyütme

*meme küçültme

*meme dikleştirme/toparlama

*meme dikleştirme ve büyütme