MEME TOPARLAMA – DİKLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Meme dikleştirme işlemi ameliyathane ortamında yapılır ve 3-4 saat sürer.

MASTOPEXY (mastopeksi) nedir ?

Meme askılama anlamına gelir. Aslında gerçekten bir askılama işlemi yapılmamaktadır. Meme zarfını oluşturan deriye ve meme bezine şekillendirme yapılır ancak sonuçta meme yukarı taşınmış askılanmış gibi görülür. Aslında bu tanım sarkmış meme dokusunun derlenmesi ve toparlanması işlemini ifade eder. Yaygın kullanım ile “Meme toparlama” veya “Meme dikleştirme” de denir. Meme yapısı zaman içinde doğum, emzirme, süt verme, kilo alıp vermeye bağlı olarak  sarkma yapabilir. Meme dokusunda gevşeme ve deride bollaşma gözlenir. Bazen yapısal olarak da memeler bu şekilde olabilir. Memeler zaman içinde bu şekil değiştirmelere maruz kaldığı için de sarkma yapabilir veya iri ve ağır yapıda olduğu için de sarkma yapabilir. Tüm bu belirttiğimiz yapısal değişiklikler genellikle hiçbir fonksiyonel değişim ile beraber değildir. Buradaki esas kaygı memelerin görsel çekiciliklerinin bozulmuş olmasıdır. Tüm bu oluşan bozukluklar ancak MASTOPEXY operasyonu ile düzeltilebilir. Meme dikleştirme ameliyatıyla aynı zamanda göğüslerdeki asimetriler, farklılıklar da düzeltilebilir.

Memelerde sarkma (ptozis) nedir ?

Ptotik (sarkık) meme aslında cerrahi bir sınıflandırmadır.

Temel olarak 2 sınıfa ayırırız:

1-Gerçek cerrahi ptoz

2-Yalancı sarkma (psödoptoz)

Gerçek cerrahi ptoz sınıflaması ise meme başının seviyesine göre yapılır. Meme ucu (nipple) köprücük kemiği hizasından 19-22 cm arasında olması normal kabul edilebilir. Tabi ki burada hastanın boyu da değerlendirmede önemlidir. Kısa boylu bir hastada 22 veya 23 cm deki meme başı varlığında cerrahi düzeltim gerektiren ptoz olarak değerlendirilebilir. Ayrıca meme başının konumu da sarkma evrelemesinde önemlidir. meme başı meme altı oluğunun üstündeyse 1.evre, meme altı oluğunun hizasındaysa 2.evre, meme altı oluğun altındaysa ve yere doğru bakıyorsa 3.evre ptoz olarak değerlendirilir. Psödoptoz varlığında ise meme genellikle evre1 dir ancak memenin dolgun kısmı meme başının alt seviyesinde kalmıştır, sanki sadece meme bezi aşağıya torbalanmış gibi bir görünüm vardır.

Ameliyat Öncesi

ameliyat öncesi görüşmelerde hastanın istekleri ve şikayetleri dinlenir. Başka bir hastalığı olup olmadığı sorgulanır. Özgeçmiş bilgileri alınır, gebelik , emzirme , menstrual siklus, geçirilmiş operasyonlar gibi bilgileri not edilir. Vectra xt 3d ile meme fotoğrafları 3 boyutlu olarak değerlendirilir. Mastopexy ameliyatı sanal olarak simüle edilerek sonucu hastaya gösterilir. Mastopexy ile beraber implant olup olmayacağına karar verilir. Vectra ile gösterilen sonuçlar üzerinde tartışılır, nelerin mümkün olup nelerin mümkün olmayacağı üzerinde uzlaşıldıktan sonra ameliyat tarihi kararlaştırılır. Ameliyat yeri ve saati bildirimi yapılır. Ameliyat öncesi hazırlık anlatılır. Benim rutin uygulamam olarak hasta muhakkak ameliyat öncesi gün tekrar görüşmeye gelir. Önceki değerlendirmeler tekrarlanır. Onay formları imzalanır ve ameliyat için patron oluşturacak çizimler yapılır.

Mastopexy Ameliyatı

Ameliyat genel anestezi ile hastane koşullarında, ameliyathanede yapılır ve 3-4 saat sürer. Bir gece önce yapılan çizimlere uygun şekilde operasyon devam eder. Meme toparlamak için kesiler ya sadece meme başı çevresindedir, ya meme başı çevresi ve orta hatta aşağıya uzanan (vertikal) kesi eklenir ya da ilaveten kısa bir ters T kesisi meme altı oluk kısmına oturacak şekilde eklenir. Amaç meme başını yukarı almak , fazla meme derisini atmak, meme dokusunu daha yuvarlak ve gergin , diri hale getirmektir.

Mastopexy Ameliyatı Sonrası

Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer. Memeye baskılı sutyen giydirilir. Genellikle her iki göğüse dren adı verilen borular yerleştirilir. 24 saat içinde çıkarılır. Bunun amacı erken dönemde meme içinde ameliyata bağlı olarak kan birikmesini önlemektir. Birkaç gün kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Ben genellikle eriyen iplik kullanırım. Eriyen ipliklerin  alınmasına gerek yoktur. Erken dönemde şişlik olabilir. Hasta 2-3 gün sonra işine dönebilir. 6 hafta ağır sporlardan uzak durması önerilir. Estetik meme dikleştirme ameliyatı genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ruh sağlığını düzelten güzel bir ameliyattır. Çok yüksek oranda memnuniyet vardır. Ameliyat sonrası süreç de oldukça yumuşak geçer. Ameliyat ve anestezinin getirdiği birkaç günlük sersemlik dışında hiç şikayet yoktur. Ağrı genellikle olmaz. Toparlanma ve sosyal hayata dönme süresi kısadır.