Meme Büyütme Ameliyatı

Meme büyütme ameliyatı, rahat ve güvenli bir ameliyattır.Yaklaşık 1 saat kadar sürer. Görünen meme hacmini daha büyük göstermek için göğüs dokusu altına göğüs protezi (göğüs implantı) yerleştirilir. Büyütme ameliyatlarının planlanmasında birçok faktör işin içine girer.

1- Ne tip bir meme protezi / implantı kullanılacak (su içerikli, silikon içerikli, yuvarlak, damla, düz yüzeyli, pürüzlü yüzeyli)

2- Meme protezi nereye yerleştirilecek (kas altı, meme dokusu altı, kas fasyası altı)

Meme büyütme ameliyatında kullanılan meme protezleri

Farklı markalarda, farklı yapılarda, farklı yüzey özelliklerinde ve farklı şekillerde yüzlerce çeşit meme implantı vardır.

Tüm meme implant markaları belli minimum standartların üzerindedir ve güvenilirdir. Ancak bazıları daha ön plandadır ve marka bilinirliği ve güven indeksi daha fazladır. Cerrahlar genelde kendilerinin daha iyi hissettikleri bir meme implant markası ile uzun yıllar çalışırlar.

Meme protezi içerikleri

Meme implantlarının içeriklerine baktığımızda ise su içerikli ve silikon yapıda meme implantları olduğunu görüyoruz. Bizim tercihimiz silikon yapıda meme protezlerinin kullanımı yönündedir. Dünyadaki kullanım ve tercihlere baktığımızda da silikon içerikli meme protezlerinin daha yaygın kullanımı olduğunu görüyoruz. Bunun en büyük nedeni su içerikli protezlerin zaman içinde dışarıya su sızdırması ve iç hacimsel dolgunluklarının zamanla azalabilmesidir ve bir de su hareketinin bazen hissedilebilmesidir.

Meme protezlerinin yüzeyi

Meme silikon silikon protezleri farklı yüzey özellikleri de gösterebilirler. Burada protezler yüzeyi pürüzlü (textured, micro-textured)  veya pürüzsüz (smooth surface) olarak ayrılabiliriler. Buradaki tercih de cerrahın tercihine göredir. Bizim yaygın kullanımımız pürüzlü yüzey özellikleri olan implantlardan yanadır. Pürüzlü yüzeye sahip protezlerin tutunma özellikleri daha iyidir. Bulundukları yerde yer değiştirme veya dönme hareketlerine daha dayanıklıdır. Ayrıca pürüzlü yüzeye sahip meme protezlerinin dokulardaki kapsül kontrakturu formasyonunu azalttığına inanılır.

Meme protezi şekilleri

Meme protezleri şekillerine göre de değişiklik gösterir. Protezlerin şekli tam bir yuvarlak veya damla (anatomik) şeklinde de olabilir. Burada da kullanım tercihi cerrahın hastaya hangisini uygun bulması veya cerrahın genel ameliyat tekniğine hangi tip protezin uygun gelmesine göre değişkenlik gösterir. Kalite bakımından birbirlerine göre üstünlükleri yoktur. Bizim yaygın tercihimiz microtextured yüzey özellikli, anatomik şekilli, form stabil cohesive silikon içerikli meme protezleri yönündedir.

 Meme protezi nereye yerleştirilecek?

Meme silikon protezleri göğüs kası altına veya  meme dokusu altına yerleştirlebilir. 2 cm’den az meme dokusu  kalınlığı olanlarda kas dokusu altına yerleştirmek meme protezinin fark edilebilirliği ve ele gelmesi açısından daha doğru olacağına inanılır. Çoğu durumda aslında protezler çift plan yerleşimlidir. Yani sadece üst yarısı kas altındadır ve alt yarısı yine meme dokusu altında kalır.  Protezin tamamının kas altında yerleştirildiği durumlar nadirdir. Bence çok da gerekli değildir. Kas altı yerleşimlerde bence en büyük problem kasın birleşim yerlerinden kaynaklanan meme arası bölümdeki ayrık görünüm ve kas hareketleri ile protezin hareket etmesidir. Bu durum doğal olmayan bir görüntü oluşturur. Meme dokusu az olan zayıf kişilerde ise sadece meme dokusu altına yerleştirilmiş meme protezlerinin hatları zaman içinde daha belirgin bir hale gelebilir. Özellikle yuvarlak protezler tercih edildiğinde bu durum daha belirgindir.

Bizim tercihimiz

Benim kişisel tercihim tam meme dokusu altı da değil kası saran zar tabakanın içine yani subfasyal olarak tanımlanan bir yerleşim ve anatomik şekilli protezler kullanmaktır. Kas altına yerleşimin doğal olmadığına ve protezlerin memeler ile beraber serbest hareketine izin verilmesine inanıyorum. İşte bu ana sebepten dolayı subglanduler / subfasyal yerleşimi daha doğaya uygun buluyorum .